Danh sách hồ sơ

Họ và tên

Số hóa đơn

Số serial (S.N)

Ngày đăng ký

Trạng thái hồ sơ

Thông tin chi tiết

Đang xử lý

Hợp lệ

Cần bổ sung thông tin

Không hợp lệ